Холистичен център Трансмед

www.transmed.bg
Фирмен сайт
Платформа: Web Soution CMS

Според една стара поговорка човек трябва да използва думите за три цели: да лекува, да благославя и да помага. За да вървим заедно по пътя на истинското и цялостно здраве, екипът на Холистичен Център Трансмед ви подава ръка!


 Уеб дизайн и програмиране на сайта
 SEO пакет
 Поддръжка

През последните няколко години основните принципи на здравеопазването еволюираха, като централна роля в тази промяна оказа природната (холистична) медицина. Тя е основана на убеждението, че човешкото тяло има забележителни вътрешни оздравителни сили. Една нова парадигма основана на разбирането, че тялото, духът, емоциите, социалните фактори и околната среда са взаимосвързани. Холистичната медицина е наричана още натуропатия в духа и традициите на Западноевропейските и Американска традиции. Натуропатията е система, която използа разнообразни природни средства за да даде власт на отделния човек да постигне възможно най-добро здраве.