СИ Дент

www.sidentbg.net
Фирмен сайт
Платформа: Web Soution CMS

Д-р Станчо Станчев завършва дентална медицина в Медицинския университет в гр. Пловдив през 1998г. Същата година започва работа в стоматологичната поликлиника в гр. Велики Преслав.


Две години по-късно открива частна дентална практика в гр. Велики Преслав.


Участва в редица дентални симпозиуми и конгреси в България и в чужбина.


 Уеб дизайн и програмиране на сайта
 SEO пакет
 Поддръжка

В Дентален център СИ-Дент се поставят импланти за незабавно натоварване на швейцарската имплантна система IHDEDENTAL. При нас се извършва лечение, при което се възстановяват цели челюсти изцяло върху зъбни импланти. Една челюст може да бъде възстановена с 6, 8 или 10 импланта и мост от 12 или 14 зъба. Срокът на цялото лечение е с продължителност до една седмица. Цената на лечението със зъбни импланти зависи от броя на имплантите и зъбите от протезната конструкция и се определя по време на прегледа и консултацията. Протезните конструкции върху имплантите се изработват по системата Visio.lign. Това е универсална система за безметално протезиране на немската фирма Bredent. По тази система се изработват комбинирани конструкции от BioHPP и естетични композитни материали. BioHPP е полимер, подсилен с керамика, което подобрява механичните му качества. Този материал се използва като основа при изработването на комбинирани конструкции с композитни материали. Механичните качества и износоустойчивостта на конструкциите са най-близки до тези на естествените зъби.


Зъбните импланти заместват липсващите зъби, като се поставят в костта на тяхното място. Най-често използваните и успешни импланти днес са винтовите титанови импланти. Имплантите от системата IHDEDENAL са изработени от високоустойчива на фрактуриране, биосъвместима титанова сплав. Покрити са с иновативна за денталната имплантология защита, която ги прави изключително устойчиви срещу бактериални инфекции. При имплантите за незабавно натоварване поставянето на зъбния имплант може да се извършва както на местата на отдавна извадени зъби, така и непосредствено след тяхното изваждане. При тези импланти протезната конструкция се поставя веднага след като бъде изработена, без да е необходимо да се изчаква няколко месеца за остеоинтеграция. Методът на поставянето им е по-малко травматичен, тъй като се извършва през венеца, без да се прави разрез. Имплантите за незабавно натоварване са подходящи при пациенти с пародонтални заболявания, при пушачи и при пациенти с намален обем на костта и с напълно обеззъбени челюсти.