БЛС - Сливен

www.bls-sliven.com
Фирмен сайт
Платформа: Web Soution CMS

РК на БЛС - Сливен е наследник на създадения през 1901г. Български лекарски съюз,чиято организация и функции бяха възстановени след повече от 45 годишно прекъсване.Понастоящем работата на БЛС е регламентирана със специален закон и се ръководи от одобрен от Националния събор устав , като всяка колегия има регионален такъв, одобрен от Общото събрание на колегията и съобразен с устава на БЛС.


 Уеб дизайн и програмиране на сайта
 SEO пакет
 Поддръжка