Специалист продажбиФирма Уеб Сълюшън ЕООД е дългогодишен лидер в сферата на онлайн маркетинга, изработка на сайтове, софтуери и мобилни приложения. С постоянното разрастване на компанията идва и нуждата за наемане на още висококвалифицирани специалисти.

Задължително условие за бъдещите кандидати е да имат опит в сферата на телемаркетинга (студените обаждания по телефон на потенциални клиенти).

Ето какъв служител би бил подходящ:
- Човек, който умее да говори по телефона и не се затруднява от липсата на визуален контакт с отсрещната страна.
- Общителен, умеещ да привлече и задържи вниманието на този, с когото говори.
- Креативен и способен да преодолява потенциалните възражения на клиентите.
- Съпричастен към потребностите на клиентите и проявяващ персонално отношение в обслужването им.
- Позитивен, уверен в себе си, със самочувствие на човек, който е професионално подготвен и може да се справи с всяка ситуация, възражения и трудни клиенти.
- Приятен събеседник, лъчезарен и усмихнат дори по телефона.
- Компютърно грамотен - Word, Excel, специфичен софтуер.
- Добра обща култура.

Основните задължения:
- Поддържа и развива контакти с настоящи клиенти на фирмата, както и база данните за тях.
- Извършва изходящи обаждания към клиенти за представяне на предлаганите стоки и услуги с цел продажба.
- Набира нови клиенти.
- Приема входящи обаждания и обработва заявки на клиенти на фирмата, постъпили по имейл или интернет.
- Стреми се да постигне набелязаните обеми и цели за продажба от поверените му клиенти.
- Изготвя периодични справки и отчети за извършената дейност.
- Да постига и изпълнява зададените му ежемесечни таргети.

Повече подробности за фирмата и задълженията ще получите на първото интервю в нашия офис.

Какво предлага компанията:
- Професионално развитие в една от модерните търговски компании, с възможност за кариерно развитие.
- Основно възнаграждение + % от обработените поръчки.
- Допълнителна бонусна система.
- Ежемесечни тийм билдинги.
- Позитивен, млад и енергичен екип.
- 6 месечен пробен период.
- 5 дневна работна седмица от 9.30 до 17.30 с 60 мин. обедна почивка.
- Продуктово обучение.
- Ежедневен мониторинг и обучения за подобряване на продуктивността.
- Коректно отношение от работодателя .

Възнаграждение от 650 - 4000лв.

Представени кандидатури без опит в сферата на търговията, няма да бъдат разглеждани!

Подайте вашето актуално CV на: office@websolution.bg