Facebook реклама

Ние имаме грижата за Вашият успех!

Услуги от WebSolution Ltd.


Уеб Сълюшън ЕООД предлага пълна поддръжка и разработване на Вашата Facebook страница

Facebook страницата е жизнено необходимото ново лице на Вашия бранд - винаги динамично, актуално, отзивчиво. Начинът, по който третирате вашите "фенове", е отражение на начина, по който бихте се отнасяли към тях като клиенти. Процентът на активните фенове във Вашата страница определя крайния брой на аудиторията, до която вашите рекламни кампаний ще достигнат. Нашият екип ще се погрижи Вашата Facebook страница да бъде винаги актуална, привлекателна, полезна и предпочитана от Вашите клиенти. Ние от Уеб Сълюшън ЕООД знаем , как да утвърдим и развием Вашият бранд !

Facebook приложения

Екипът на Уеб Сълюшън ЕООД може да създаде за Вашата страница приложение изцяло по собствен модел , винаги индивидуално и креативно , чрез много творчески идеи или по зададени от Ваша страна параметри. Facebook приложенията променят цялостното усещане на потребителя за прекараното в социалната мрежа време и помагат за поддържането на атрактивен, интерактивен и актуален имидж на марката.

Отчети и Анализи

Уеб Сълюшън ЕООД изготвя и предоставя регулярно на своите клиенти актуални анализи относно успеха и мащаба на провежданата рекламна кампания. Анализите включват детайлна информация за следните основни показатели:

  • Брой на уникалните потребители, видели Вашата реклама (Reach)
  • Социалния ефект или хората достигнали до Вашата реклама чрез техните приятели (Social Reach)
  • Брой кликове (Clicks)
  • Средната цена, заплатена за брой импресии или кликове (CPM, CPC)
  • Брой потребители, обвързали се с Ваш пост (Engaged users)
  • Брой на уникалните потребители, до които е достигнал Вашият пост (Post Reach)Актуалните Анализи работят на принципа на барометъра и на тази база е възможна рязка промяна в методите на кампанията с цел оптимизация и постигане на максимален успех и ефективност.

Популярност на марката и ангажираност на аудиторията

Най-ценният ресурс, който социалните медии безвъзмездно предоставят на бизнеса, е възможността за силно популяризиране и утвърждаване на бранда им и ангажиране на потребителите и потенциални клиенти с него. Споделянето на съдържание в социалните медии е най-добрият начин за комуникация с настоящи и потенциални клиенти или дори с бъдещи служители на фирмата. Неформалната среда, характерна за Facebook, прави комуникацията между бранд и клиент много по-достъпна и реална.

Уеб Сълюшън ЕООД ще Ви помогне да използвате всички функции на Facebook, за да популяризирате своя бранд и да изградите дълготрайни положителни и успешни взаимоотношения с клиентите си.

Създаване и управление на реклама

Изготвянето и управлението на Facebook реклама е комплексен процес, който следва да бъде съобразен с редица социални фактори, за да постигне търсения успех. Екипът на Уеб Сълюшън ЕООД изготвя творчески предложения и стратегия за ефективно управление на Вашия рекламен бюджет, с което гарантира атрактивността, ефективността и правилното таргетиране на рекламното послание. Това, заедно с ежедневния мониторинг и оптимизиране на рекламата, гарантира постигане на заложените цели.

Ефективното управлението на рекламата е от ключово значение за нейния успех. Уеб Сълюшън ЕООД може да Ви помогне с разплащателната структура на Facebook. Ще Ви предложим дневен бюджет, база за изпълнение на CPC или CPI, както й предложения за оптимизиране на бюджета с цел постигане на максимален ефект.  Ние предлагаме максимална ангажираност и ефективност, чрез:

1 . Фейсбук публикации Игри - Ще създаваме и публикуваме Фейсбук публикации всеки месец.
2. Отговори на коментари - Ще анализираме резултатите всеки месец и ще правим подобрения и предложения Ще отговаряме на въпроси и коментари от феновете.
3. Игри - Ще ви помогнем да увеличите ангажираността или продажбите си чрез ефективни Фейсбук игри.
4. Увеличаване на феновете - Ще ви помогнем да увеличите феновете на страницата Ви и популярността на марката Ви в социалните мрежи.
5. Нова визия на страницата - Всеки месец ще обновяваме визията на страницата.
6. Анализ и подобрения - Ще анализираме резултатите всеки месец и ще правим подобрения и предложения.

Видове публикации:

Всичките ни публикации са съобразени с идентичността на бранда, индустрията и целите на маркетинговата стратегия. За всеки един пост дизайнерите ни подбират правилните факти, цитати и снимки За целта можем да варираме измежду изключително много варианти:
1.Въпроси/Загадки
2. Цитати.
3. Образователни.
4. GIF-ове
5. Игри.

Свържете се с нас сега на телефони: 0885 155 995 / 0875 309 551 или изпратете вашето запитване!